You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Punkt szczepień


W trosce o kompleksowość świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej nasi Pacjenci mogą korzystać z usługi lekarza rodzinnego, internisty, pediatry oraz pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej.

Inne usługi medyczne – takie jak: badania analityczne, szczepienia dzieci i dorosłych, iniekcje domięśniowe i podskórne, EKG, pomiar ciśnienia krwi.

W celu zapewnienia naszym pacjentom ciągłości opieki medycznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 08.00 oraz w soboty, niedziele i święta podpisaliśmy umowę z Pogotowiem Ratunkowym ul . Legionów Polskich 6.

Jak zostać naszym pacjentem

Warunkiem świadczenia usług w ramach POZ jest wypełnienie deklaracji wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz posiadanie ważnego powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Formularz deklaracji można otrzymać rejestracji NZOZ lub pobrać na stronie www NFZ. Na formularzach wymagany jest odręczny podpis pacjenta (wymóg NFZ), dlatego też nie można przesłać ich faksem ani drogą elektroniczną

REJESTRACJA

codziennie osobiście od godz. 7:00 do 18.00 lub telefonicznie 7:30-18:00

Punkt szczepień


Punkt szczepień dorosłych w następujących dniach i godzinach :

 • Poniedziałek 8.00 - 18.00
 • Wtorek 8.00 - 18.00
 • Środa 8.00 - 18.00
 • Czwartek 8.00 - 18.00
 • Piątek 8.00 - 18.00
  • Punkt szczepień Poradni Dziecka Zdrowego w następujących dniach i godzinach:

   • Wtorek 08.00 - 10.00
   • Środa 16.00 - 18.00
   • Czwartek 08.00 - 10.00
   • Piątek 16.00 - 18.00
    • Rejestracja na szczepienia dzieci wyłącznie osobista we wtorki i czwartki od 7.05 do 8.30 , a w środy i piątki od 16.00 do 17.30

Gabinet pielęgniarki środowiskowej


Poradnia czynna w godzinach od 8.00 do 18.00.


Nasi pacjenci mają zapewnioną opiekę w naszej przychodni, a w sytuacjach uzasadnionych także u siebie w domu. Dotyczy to również opieki położniczej i pielęgniarskiej, będącej elementem naszej oferty.

Gabinet położej środowiskowej


Poradnia czynna w godzinach od 8.00 do 18.00.


Nasi pacjenci mają zapewnioną opiekę w naszej przychodni, a w sytuacjach uzasadnionych także u siebie w domu. Dotyczy to również opieki położniczej i pielęgniarskiej, będącej elementem naszej oferty.

Punkt pobrań


Punkt pobrań otwarty jest w następujących dniach i godzinach :

 • Środa 7:30 - 9:00
 • Piątek 7:30 - 9:00

  • Wykonujemy badania na podstawie skierowania od lekarza zatrudnionego w naszej przychodni oraz odpłatnie- informację dotyczącą wykazu i cen badań można uzyskać pod nr tel. 12 282 89 82

   Odbiór wyników badań dnia następnego w rejestracji od godziny 13.00.